Biyografi

Dr. Emrah Çelik

İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İlahiyat Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu yıl Danimarka’da bir yayınevinde editör olarak çalışmaya başladı.

2009-2010’da, İngiltere’de, Birmingham Üniversitesinde “İslam Düşüncesi” alanında yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Tez konusu: “Gazali ve Abduh özelinde, İslam düşüncesinde reform (tecdid)”.

2015 yılının Temmuz ayında İngiltere’de, Keele Üniversitesi’nin Sosyoloji bölümünde, Türkiye’de İslam ve sekülerlik konusu üzerine yaptığı doktora çalışmasını tamamladı: Between Religion and Secularity in Turkey – A Qualitative Inquiry into the Understandings and Experiences of Turkish University Students. Doktora tez konusu: Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin din ile sekülerlik arasında kendilerini konumlandırma durumları, dini ve sekülerliği yorumlama şekilleri, ve bu ikisi arasında tecrübe ettikleri gerilimler…

Ana dili olan Türkçe’nin yanı sıra Osmanlı Türkçesi, İngilizce, Almanca, Arapça ve temel seviyede Danca biliyor.

Haziran 2013 ile Eylül 2015 arasında, iki yıl boyunca Taraf Gazetesinde, İslam düşüncesi, sekülerizm, Türkiye siyaseti ve din sosyolojisi konuları üzerine haftalık köşe yazıları yazdı.

Halen Bayreuth Üniversitesi’nin (Almanya) Din Çalışmaları bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Yayınlanmış olan dört kitabı –Armoni (2002), Hz. Peygamberin Hayatıyla İslam (2007), Renewal (Tajdid) in Islamic Thought (2012), Muhafazakâr Aklın Eleştirisi (2018) ve henüz yayınlanmamış olan bir hikaye kitabı (Melâl) bulunuyor.

Emrah Çelik did his PhD in Sociology at Keele University in the United Kingdom. He received his bachelor’s degree in Religious Studies at Dokuz Eylul University, Izmir in 2002, and his master’s degree in Philosophy – Islamic Studies at the University of Birmingham, UK in 2009 with a focus on the renewal in classical and modern Islamic thought. He worked as an editor for a Danish publishing company. His PhD research was on negotiation of Muslim identities, expressions, and practices in the modern secular world specifically in Turkey among university students. He had a regular column in the Turkish daily Taraf between 2013 and 2015, where he contributes with articles on contemporary developments in Islamic thought, Islamism, secularism, modernity, social movements, and reformism. Currently he is lecturing at the University of Bayreuth in Germany.